De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wmo is er voor iedereen. Voor gezonde mensen en voor mensen met beperkingen door ouderdom, handicap of door een chronisch psychisch probleem. De maatschappelijke opvang, het verslavingsbeleid en de bestrijding van huiselijk geweld vallen ook onder de Wmo.

Het doel van de Wmo is dat iedereen, ongeacht zijn of haar beperking of handicap, kan meedoen in de samenleving en dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en leven in een eigen huis, wijk of buurt. Wanneer dit niet meer lukt, kijken wij eerst of u u met hulp van familie, vrienden, buren en kennissen kunt redden. Als dat niet of gedeeltelijk niet meer lukt, dan kijken wij of er algemene voorzieningen in de gemeente beschikbaar zijn of oplossingen die in de reguliere handel te koop zijn. Als dit alles geen oplossing biedt, is er de mogelijkheid van ondersteuning door de gemeente. U kunt bijvoorbeeld denken aan voorzieningen zoals hulp bij het huishouden, begeleiding, hulpmiddelen zoals een rolstoel, een scootmobiel, een traplift, een woningaanpassing, een regiotaxipas. Deze voorzieningen worden in natura of in de vorm van een persoonsgebonden budget verstrekt.

Zorg in natura (ZIN) en Persoonsgebonden budget (PGB)

>> Meer informatie over Zorg in natura (ZIN) en Persoonsgebonden budget (PGB).

Melding bij loket Samenleving

>> Meer informatie over de wijze waarop u ondersteuning kunt vragen.

Formulieren

Uitgelicht