KOV-training

De KOV-training is voor kinderen van ouders met psychiatrische of verslavingsproblematiek tussen 8-12 jaar die in Harderwijk, Ermelo en Putten wonen.

Doel

Het doel van een KOV-training is het kind meer vertrouwen en inzicht te geven in eigen kunnen. Daarnaast wordt het kind gecoacht in de relatie met zijn ouders en op welke manier er ruimte gemaakt kan worden om ‘gewoon’ kind te zijn.

Inhoud

De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van elk 1,5 uur en de groepsgrootte van de groep is maximaal 8 kinderen.

Met ouder(s) en kind zal een persoonlijk intakegesprek plaatsvinden om wederzijdse verwachtingen af te stemmen. Binnen twee maanden na de laatste bijeenkomst vindt er met ouder(s) en kind een evaluatiegesprek plaats. Uiteraard kan men op verzoek tussentijds ook contact houden.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deze training.

Door wie

De training wordt gegeven door Welzijn Putten en Tactus Verslavingszorg

Meer informatie

Neem contact op met Evelyne van Dijk (mail of 06-30997361) van Tactus Verslavingszorg of Lisanne van den Hee van Welzijn Putten (mail of 0341-357078).