peuter_bij_speelgoedkist peuter_bij_speelgoedkist

Wie we zijn

Heb je een vraag over opvoeden en opgroeien? Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Putten ben je altijd welkom voor tips of advies. Fijn dat je ons gevonden hebt.

Wie we zijn

Je kind opvoeden en gezond laten opgroeien is een ontdekkingstocht die best spannend kan zijn. En vooral leuk moet blijven. Dan is advies en hulp van anderen in de buurt fijn. Altijd handig. Opvoeden en opgroeien doen we namelijk samen vinden we bij het CJG.

Samen weten en bereiken we meer

In het CJG werken jeugdconsulenten, jeugdgezondheidszorg en onafhankelijke inwonerondersteuning samen. In het CJG werken allemaal deskundige mensen die in een team werken om jou en je gezin op de beste manier te helpen. Iedereen is in de buurt. Heeft je kind speciale zorg en aandacht nodig? Dan zoeken we samen naar een oplossing. Alleen als dat nodig is en jij dat ook wilt.

De professionals van het CJG Putten werken samen vanuit verschillende organisaties.

  • GGD Noord- en Oost- Gelderland De jeugdartsen en schoolverpleegkundigen van de GGD kan je kennen van de schoolarts. Zij zien alle kinderen van Putten die op school zitten. Lees meer...
  • Icare Jeugdgezondheidszorg De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van Icare werken op het consultatiebureau. Zij hebben kennis en ervaring over opgroeiende kinderen tussen de 0 en 4 jaar. Lees meer...
  • Jeugdconsulenten De jeugdconsulenten van de gemeente Putten kunnen u bijstaan als u problemen ervaart in de opvoeding of ontwikkeling van uw kind. Met de jeugdconsulent bespreekt u samen het dagelijks leven, waar u of uw kind problemen in ervaart en wat u graag samen wilt verbeteren. De jeugdconsulent zoekt samen naar een oplossing passend bij uw situatie. Het kan zijn dat er meer of minder begeleidende zorg nodig is. Het kan ook zijn dat andere hulp beter passend is of dat de problemen zijn afgenomen of verdwenen zodat verdere begeleiding niet langer nodig is.
  • Onafhankelijke Inwonerondersteuning De inwonerondersteuner kan u ondersteunen bij het aanvragen van jeugdhulp. Maar ook bij het invullen van formulieren of indienen van een melding. Deze ondersteuning is gratis en is er voor alle inwoners van Putten. Lees meer... 
Lees meer over...

In het CJG Putten werken Icare Jeugd­gezondheids­zorg, GGD en gemeente Putten samen.

Icare JGZ
GGD Noord- en Oost- Gelderland
Gemeente Putten
Heb je een vraag? Bel ons op 0900 - 88 33 of neem online contact op