Ik heb een vraag
Adresgegevens
Brinkstraat 91
3881 BP Putten
06 - 51 23 57 36 Contact Ik heb een vraag
gezin in gesprek

Verwijzing naar specialistische jeugdhulp

Wanneer je een vraag stelt bij het Centrum voor Jeugd en gezin  (CJG), kan het zijn dat je samen met de medewerker van het cjg tot de conclusie komt dat er gespecialiseerde jeugdhulp nodig is. Deze gespecialiseerde jeugdhulp is soms nodig om te helpen bij problemen  waarvoor een speciale kennis van zaken nodig is of waarvoor hele intensieve begeleiding nodig is.

Onderzoek

In het CJG werken Icare, de GGD en Buurtzorg Jong samen. De jeugd- en gezinsprofessional van Buurtzorg Jong gaat samen met jou bekijken welke specialistische jeugdhulp het beste kan worden ingezet. Zij onderzoeken wat er aan de hand is en welke hulp er nodig is om jou en je gezin verder te helpen. De jeugd- en gezinsprofessional gebruikt hierbij de Richtlijnen Jeugdhulp. Deze richtlijnen helpen om te bepalen welke hulp het beste past en welke het meest werkbaar is bij de problemen die er in jullie gezin spelen.

Een verwijzing naar specialistische jeugdhulp

Specialistische hulp wordt betaald door de gemeente, daarom moet de gemeente toestemming geven. Deze toestemming heet een beschikking. De specialistische jeugdhulp waar het CJG naar kan verwijzen is vrijwillig. De hulp start alleen als jij het ermee eens bent.

Een advies aan de gemeente

De jeugd- en gezinsprofessional van Buurtzorg Jong stuurt een advies aan de gemeente Putten voor de hulp die kan worden ingezet. De gemeente controleert het advies of het aan de regels voldoet. Ook zal de gemeente kijken of er afspraken zijn met de organisatie die de hulp gaat bieden. Als alles klopt, dan stuurt de gemeente een brief naar jullie gezin (beschikking). In deze brief staat dan dat de gemeente heeft besloten om de hulp in te zetten. Na het ontvangen van de brief, zal de gemeente betalen voor de aangevraagde hulp. Het kan tot maximaal 8 weken duren voordat het onderzoek klaar is en de gemeente toestemming geeft om de hulp te laten starten.

Afwijzing

Het kan dat de gemeente de aanvraag voor de hulp afwijst. Dan krijg je een brief waarin staat dat de gemeente geen beschikking afgeeft en waarom niet.

Onafhankelijke ondersteuning

Wanneer je een gesprek hebt met het CJG over de hulp die wordt ingezet, mag je iemand meenemen die jou bij dit gesprek helpt. Hiervoor heeft de gemeente onafhankelijke inwonerondersteuning. Als je daarvan gebruik wilt maken kan je contact opnemen met Stimenz.

Als er langer hulp nodig is (verlenging)

Wanneer je hulp krijgt waarvoor de gemeente een beschikking heeft afgegeven, kan het zijn dat er langer hulp nodig is. Je kunt dan bij Buurtzorg Jong een verlenging aanvragen. Buurtzorg Jong gaat dan samen met jullie opnieuw kijken wat er aan de hand is.  Als hulp nog nodig is zoekt Buurtzorg Jong met jou uit of de hulp die je ontvangt past en/of dit nog verlengd moet worden. Het kan tot maximaal 8 weken duren voordat het onderzoek klaar is en de gemeente de beschikking afgeeft. Het is belangrijk dat je uiterlijk 8 weken voordat de beschikking voor de hulp afloopt, een verlenging aanvraagt bij Buurtzorg Jong. Anders kan het zijn dat de hulp even moet stoppen, totdat er een nieuwe beschikking door de gemeente is afgegeven.

Hoe oud moet je zijn als je hulp wilt vragen?

Jeugdhulp is er voor alle leeftijden. Wanneer je minder dan 16 jaar oud bent heb je wel toestemming nodig van je ouders om hulp te vragen. Ben je minder dan 16 jaar oud, en vertel je je ouders liever niet dat je hulp zou willen? Dan mag je altijd bellen of chatten met de kindertelefoon

Bekijk de site van de gemeente