Verwijzing naar specialistische jeugdhulp

Wanneer je een vraag stelt bij het Centrum voor Jeugd en gezin  (CJG) of een jeugdconsulent, kan het zijn dat je samen met de medewerker tot de conclusie komt dat er gespecialiseerde jeugdhulp nodig is. Deze gespecialiseerde jeugdhulp is soms nodig om te helpen bij problemen waarvoor een speciale kennis van zaken nodig is of waarvoor hele intensieve begeleiding nodig is. 

Onderzoek

De jeugdconsulent van de gemeente Putten gaat samen met jou bekijken welke specialistische jeugdhulp het beste kan worden ingezet. Zij onderzoeken wat er aan de hand is en welke hulp er nodig is om jou en je gezin verder te helpen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Richtlijnen Jeugdhulp. Deze richtlijnen helpen om te bepalen welke hulp het beste past en welke het meest werkbaar is bij de problemen die er in jullie gezin spelen.

Een verwijzing naar specialistische jeugdhulp

Specialistische hulp wordt betaald door de gemeente, daarom moet de gemeente toestemming geven. Deze toestemming heet een beschikking. De specialistische jeugdhulp waar de jeugdconsulent naar kan verwijzen is vrijwillig. De hulp start alleen als jij het ermee eens bent.

Onafhankelijke ondersteuning

Wanneer je een gesprek hebt met het CJG of een jeugdconsulent over de hulp die wordt ingezet, mag je iemand meenemen die jou bij dit gesprek helpt. Hiervoor heeft de gemeente onafhankelijke inwonerondersteuning. Klik hier als je meer wilt lezen over deze ondersteuning. Als je daarvan gebruik wilt maken kan je contact opnemen met Stimenz.

Als er langer hulp nodig is (verlenging)

Wanneer je hulp krijgt waarvoor de gemeente een beschikking heeft afgegeven, kan het zijn dat er langer hulp nodig is. Je kunt dan bij de jeugdconsulent een verlenging aanvragen. De jeugdconsulent gaat dan samen met jullie opnieuw kijken wat er aan de hand is.  Als hulp nog nodig is zoekt de jeugdconsulent met jou uit of de hulp die je ontvangt past en/of dit nog verlengd moet worden. Het kan tot maximaal 8 weken duren voordat het onderzoek klaar is en de gemeente de beschikking afgeeft. Het is belangrijk dat je uiterlijk 8 weken voordat de beschikking voor de hulp afloopt, een verlenging aanvraagt. Anders kan het zijn dat de hulp even moet stoppen, totdat er een nieuwe beschikking door de gemeente is afgegeven.

Hoe oud moet je zijn als je hulp wilt vragen?

Jeugdhulp is er voor alle leeftijden. Wanneer je minder dan 16 jaar oud bent heb je wel toestemming nodig van je ouders om hulp te vragen. Ben je minder dan 16 jaar oud, en vertel je je ouders liever niet dat je hulp zou willen? Dan mag je altijd bellen of chatten met de kindertelefoon

Contactgegevens

Meer informatie kun je vinden op de website www.putten.nl. Je kunt contact opnemen met één van de jeugdconsulenten via (0341) 359 611.