Een studie kiezen

Wanneer het eindexamen in zicht is, kiest je kind een vervolgstudie. Dit kan een middelbare beroepsopleiding zijn, een hbo-opleiding of een universitaire opleiding.

Studie- of beroepskeuze na het vmbo

Na het halen van het vmbo-diploma is je kind nog niet meteen klaar met studeren. In feite zijn leerlingen dan nog leerplichtig want ze moeten minimaal een mbo-opleiding op niveau 2 halen. Dit wordt de kwalificatieleerplicht genoemd.

Na het vmbo-t kan je kind doorstromen naar de havo. Sinds augustus 2010 mogen talentvolle vmbo-leerlingen na het derde jaar zelfs doorstromen naar havo 4. Een andere mogelijkheid is om nog een vmbo-opleiding te volgen, bijvoorbeeld op een niveau hoger. Deze nieuwe regels zijn er om schooluitval zo veel mogelijk te voorkomen.

Studiekeuze na de havo en het vwo

Met een havodiploma kun je naar het vwo gaan of naar een hbo-opleiding. Er zijn veel verschillende studies. Het profiel of vakkenpakket moet dan wel aansluiten bij de studie die je kind kiest.

Na het vwo kun je naar een hbo-opleiding of naar een universitaire opleiding. Ook hier geldt dat er veel opleidingen zijn die aansluiten bij de profielkeuze van je kind.

Kiezen

Natuurlijk hangt de uiteindelijke studie- en beroepskeuze af van de interesses van je kind. De middelbare school helpt bij dit keuzeproces.

  • Leerlingen doen bijvoorbeeld een beroepentest.
  • De school organiseert informatiebijeenkomsten.
  • Studenten van vervolgopleidingen komen informatie geven.
  • Professionals komen vertellen wat hun beroep inhoudt.
  • Veel scholen bezoeken met de leerlingen een vervolgopleiding. Leerlingen van 5 vwo kunnen zich bijvoorbeeld opgeven om bij een universiteit te gaan kijken.

Wat kun je als ouder doen?

Voor aankomende studenten is de steun van hun ouders heel belangrijk. Samen kun je informatie zoeken op internet en brochures aanvragen, en de meeste studenten vinden het prettig als hun ouders meegaan naar open dagen van hogescholen en universiteiten. Met behulp van jouw inzicht en advies kan je kind dan een goede keuze maken.

Na de aanmelding

Je kind moet zich op tijd inschrijven voor de vervolgopleiding. Wanneer er te veel aanmeldingen binnenkomen, wordt er geloot. Bij een loting hebben leerlingen met hoge cijfers op hun eindlijst meer kans op plaatsing.

Voor sommige opleidingen heb je eerst een motivatiegesprek of moet je voorbeelden van eigen werk opsturen. Vervolgens krijgen de aanmelders thuis bericht of ze zijn geplaatst.

Betrouwbare bron Opvoedinformatie Nederland zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.
Heb je een vraag? Bel ons op 0900 - 88 33 of neem online contact op