Week van de jonge mantelzorger

De week is het “de week van de jonge mantelzorger.” Vanuit de landelijke publiciteit zullen er verschillende programma’s worden geboden.

Maandelijkse inloop

Vanuit Putten welkom bij de Jonge Mantelzorger (JMZ) maandelijkse inloop, die elke maand in eerste week georganiseerd wordt bij jongerencentrum Ermelo,  dus (toevallig) ook deze week. 

Voor kinderen die jonger zijn dan 12 jaar is er woensdagmiddag en voor 12 jaar en ouder op donderdagavond Jonge Mantelzorgers Inloop.

Indien gewenst kan dan bv een spelletje worden gespeeld of een praatje worden gemaakt. Deze week staat geen specifiek thema gepland. Op verzoek van de jongeren zou er een thema kunnen worden verbonden aan de JMZ inloop zoals bv keer samen koken/bakken/karate & weerbaarheid/muziek. Mocht je meer willen weten dan kan je hiervoor bij Servicepunt Mantelzorg terecht.

Inloopavond jonge mantelzorgers Ermelo

FUNDAG Klimmen & Pannenkoeken eten

Daarnaast organiseren we in oktober een fundag klimmen & pannenkoeken eten en in november rondom de dag van mantelzorg staat ook een gezellige activiteit gepland.

Meld je aan als Jonge Mantelzorger en ontvang GRATIS OORTJES

actie jonge mantelzorgers putten ermelo

…..Hoe is het nou met jou? ….wat een geluk dat jij er bent! ….. jonge mantelzorgers (h)erkennen en waarderen!! 

Jonge mantelzorgers zijn jongeren tot 24 jaar die opgroeien met een langdurig ziek, verslaafd, lichamelijk en psychisch beperkt familielid. Zij hebben vaak taken en verantwoordelijkheden die verder gaan dan de gebruikelijke zorg die niet passend bij hun leeftijd en ontwikkeling.

Door het bieden van zorg hebben deze kinderen  mindere mogelijkheden om te spelen, sporten of huiswerk maken. Dit maakt dat ze mogelijk eerder een geisoleerd bestaan leiden. Daarnaast brengt de thuissituatie ook zorgen met zich mee die voortkomen uit  de ziekte. Overbelasting zou kunnen leiden tot ontstaan van fysieke, psychosociale en emotionele problemen. Jongeren met een langdurig ziek of beperkt familielid kunnen het probleem van hun  familielid als zwaar ervaren. Zo komen depressieve gevoelens bij jongeren en ook als zij op latere leeftijd zijn vaak voor met alle gevolgen van dien.

Daarentegen is het wel heel belangrijk te weten dat  er ook jonge mantelzorgers zijn die geen last ervaren van de zorg thuis. Alles hangt samen met de situatie en de persoon en is er dus geen algemeen geldende behoefte en zorg onder jonge mantelzorgers.

De vraag: “en hoe is het nou met jou?” is essentieel, zo stelt  Lisanne van den Hee, consulent Jonge Mantelzorgers.

Vanuit de plaatselijke Welzijnsorganisaties Welzijn Ermelo en Stichting Welzijn Putten wordt gewerkt aan een zichtbare vindplaats voor ondersteuning en preventie aan deze jongeren. Hiervoor hebben de plaatselijke welzijnsorganisaties met  BRUNA Ermelo en BRUNA Putten de handen ineengeslagen voor geweldig leuk maatschappelijk initiatief.

Bruna biedt gratis oortjes aan als erkenning en waardering  voor jonge mantelzorgers. 

Oortjes staan voor zowel  een  luisterend oor als ook de vrijheid in keuze om wat anders te willen horen. 

De jongeren zijn van harte welkom bij servicepunt mantelzorg voor persoonlijk advies en contact met andere jongeren.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lisanne van den Hee van Stichting Welzijn Putten. Bel 0341-357078 of stuur een e-mail